Nhận một hộp thư email tạm thời cho các bức thư

Spamevader.com cung cấp một hộp thư đến tạm thời an toàn và ẩn danh cho các email xác nhận đăng ký trên các trang web, mạng xã hội và diễn đàn khác nhau trên Internet.

Bạn không phải mạo hiểm với hộp thư đến e-mail thực của mình và nhận rất nhiều email spam. Hộp chỉ hoạt động trong 10 phút, sau đó nó sẽ tự động bị phá hủy.

Email tạm thời cũng cho phép bạn cải thiện bảo mật trực tuyến của mình bằng cách tránh các đăng ký không cần thiết và không an toàn trên các trang web mà bạn không có ý định sử dụng trong tương lai.

Lợi ích của Spamevader.com

  • Địa chỉ bưu điện không cần đăng ký
  • E-mail bị hủy sau 10 phút
  • Địa chỉ bưu điện hoàn toàn ẩn danh và an toàn
  • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
  • Không có thư rác!

en | bg | ca | cs | da | de | el | es | et | fi | fr | ga | he | hi | hr | hu | id | it | ja | ko | lv | mt | nl | pl | pt | ro | ru | sk | sl | sr | sv | tr | uk | vi | zh